Нөөцийн мах худалдан, борлуулах цэгүүдэд хяналт, шалгалт явуулж байна

Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд нөөцийн мах худалдан борлуулах дэлгүүрүүдийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, зөрчил дутагдлыг арилгуулах, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс хамтран хяналт шалгалтын ажлыг явуулж байна.

Энэ нь хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, махны үнийг тогтворжуулах иргэдийн энэ хаврын хэрэгцээнд зориулан бэлтгэсэн нөөцийн махыг худалдан борлуулах бэлтгэл ажил юм.

Дүүргийн хэмжээнд 38 цэгээр нөөцийн махыг борлуулахаар аж ахуйн, нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Мөн энэ үеэр халдварт өвчнөөс урьдчилэн сэргийлэх, цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийх, ажилтнуудад амны хаалт зүүж, гараа тогтмол ариутгаж ажиллах талаар зөвлөгөө өглөө.

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

сэтгэгдэл үлдээх