АТГ: Төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтнуудын 14,8 хувь нь ХОМ-ээ өгчээ

АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

сэтгэгдэл үлдээх